aktualizováno: 24.04.2017 15:10:42 

ČMMJ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BRNO MĚSTO

 Kulturně propagační komise

 Předseda: Indra Aleš

 

                ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA

                              Okresní myslivecký spolek Brno-město

                    Všetičkova  5, 602 00 Brno, tel.spojení: 543210308,e-mail: oms-brno@volny.cz

 

Všem mysliveckým sdružením,

v působnosti OMS Brno město

se součinnostní smlouvou

 

Vyhlášení soutěže ,,Červen měsíc myslivosti“

 

Vážení přátelé,

jako v každém roce myslivecká rada OMS Brno město prostřednictvím ,,Kulturně propag.komise“ vyhlašuje soutěž ,, Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody“ jejímž účelem je větší propagace myslivecké činnosti ve zvelebování přírody, její ochrany a výchovy mládeže ke kladnému vztahu k přírodě v okrese Brno město, nejen pro mysliveckou veřejnost.

Obsahem soutěže je pořádání akcí s mysliveckou tématikou, vývěsky, vyzdobené výklady..aj.

Soutěžící kteří se chtějí účastnit, písemně nebo emailem nahlasí na OMS Brno město nejpozději do 10.června 2013 obsah soutěže.( datum a místo konání akce, u vývěsek a výkladů nahlásit místo, začátek a konec instalace).

 

Pro vyhodnocení nejlepších soutěžících v působnosti OMS Brno město, je rozhodující součet všech dosažených bodů za jednotlivé oblasti propagace myslivosti.

Všechny Vaše uskutečněné akce v rámci soutěže je nutno zaslat písemně nebo emailem na OMS Brno město, Všetičkova 5, 602 00, Brno.Nejpozději do konce července 2013.

Kontrolu provedou členové KPK OMS a vyhodnotí s vyhlášením výsledků v měsíci srpnu nejlepší soutěžící.

Pro nejlépe umístěné soutěžící jsou připraveny finanční odměny:

I. místo   2.000 Kč

 

II. místo  1.000 Kč

 

III. místo   500 Kč

 

Kriteria hodnocení:

- akce pořádaná pro veřejnost                                                               20 bodů + za každého účastníka 1 bod

- akce pořádaná pro mysliveckou veřejnost

(střelecké soutěže, výstavky či jiné společ.akce,

např.myslivecký den dětí, zájezd s mysl.tématikou)                             20 bodů + za každého účastníka 1 bod

- za každou relaci k ,, Červnu měsíci myslivosti a ochr. přírody“

v místním rozhlase, regionál. vysílání..apod.                                        20 bodů

- za každý zveřejněný článek o myslivecké činnosti

v místním tisku, časopise Myslivost a jiných časopisech

zabývajících se přírodou                                                                        20 bodů

- za každou vyzdobenou vývěsku, nástěnku či jiný

propag. předmět                                                                                     20 bodů

- za každý prostorově vyzdobený výklad,

dle úrovně a obsahové náplně                                                               až 200 bodů

- za tématickou mysliveckou výstavku

dle úrovně a úpravy, doby trvání                                                          až 200 bodů

 

Dne 20.5.2013                  

                                                             Myslivosti zdar!

 

         

            Živělová Žaneta                                                                             Fejfuša Ladislav

     jednatel OMS Brno město                                                             předseda OMS Brno město

TOPlist