aktualizováno: 02.12.2019 08:54:24 

ČMMJ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BRNO MĚSTO

 

                       Členské příspěvky

Vážení členové ČMMJ na sboru zástupců bylo odhlasováno navýšení členských příspěvků. 
Od 1.10.2018 se ČP zvyšují a to na :
Varianta Minimum : 1000 Kč důchodce 650 Kč
Varianta Standard: 1200 Kč důchodce 850 Kč
Varianta Exclusive : 1700 Kč důchodce 1350 Kč.

Změnu ve Vaší kartě( změna bydliště, tel. čísla aj..) provedete tímto způsobem: 

http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Je-dobre-mit-svou-clenskou-kartu-vyplnenou-spravne.aspx

Členství můžete uhradit  na rok ,,2019,2020,2021,2022

Placení členských příspěvků a pojištění platíte na sekretariátu OMS Brno - město
Řípská 11e, Brno - Slatina nebo přes bank.účet.
PONDĚLÍ     8,30 - 12 .00,13.00 - 17.00 HOD.
 
STŘEDA      8,30 - 12.00, 13.00 - 17.00  HOD.
Po telefonické domluvě ÚT, ČT

 

TEL:  601 590 770

Placení členských příspěvků přes bankovní účet : je nutno do zprávy pro příjemce napsat jméno + přijmení  rok na který chcete zaplatit a zkratku vybraného pojištění. M - minimum, S - standard, E - exclusive.

VZOR: Jan Novák CP 2018-20 M

Do variabilního symbolu nutno uvést rodné číslo.

Členský průkaz Vám zašlu poštou dle tel. domluvy, nebo emailem po zaslání Vašeho emailu,  kde si ho doma vytisknete a vystřihnete s příslušným pokl. dokladem.

číslo účtu: 372559673/0300                                                                         

Druhy pojištění: MINIMUM

                           650 Kč na rok  - studenti do 26 let, důchodci nad 65 let a III. st invalidity

                          1000 Kč na rok  -  řádný člen ,členi do 65 let

                          poj. odpovědnosti při provádění myslivosti, pojištění úrazu při provádění myslivosti

 

DOPORUČUJI MAJITELŮM PSŮ!!!!!

Pojištění STANDARD

                          850,- Kč /rok - důchodce, student, invalida III.st. - členský příspěvek vč. pojištění

                         1200 Kč /rok  - řádný člen - členský př. vč. pojištění 

                                                     poj. odpovědnosti při provádění myslivosti, pojištění úrazu při provádění myslivosti, poj. úrazu v běžném ob. životě,

                                                     poj. úrazu/úhynu psa při provádění myslivosti ( na částku 10 000 Kč/rok).

 

Pojištění EXCLUSIVE 

                          1350 Kč/rok  -   důchodce, student, invalida III.st. - členský příspěvek vč. pojištění

                          1700 Kč/rok  -   řádný člen - členský př. vč. pojištění 

                                                    pojištění člena na odpovědnost a úraz při provádění myslivosti je člen navíc pojištěn na úraz a odpovědnost v                                                              běžném ob. životě.

                                                    pojištění psa na odpovědnost při provádění myslivosti je pes navíc pojištěn na úraz a úhyn ( 15 000 Kč/rok)                                                                  při provádění myslivosti a na odpovědnost v běžném občanském životě.

 

 

Pojištění pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. při výkonu práva myslivosti

 Invaliditu je nutné doložit rozhodnutím správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok.

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku, i když myslivost aktivně nevykonávají. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!    
 

 

 

TOPlist