aktualizováno: 02.12.2019 08:54:24 

ČMMJ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BRNO MĚSTO

image                  ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA

                                      Okresní myslivecký spolek Brno – město

                             Řípská 11e, Brno , Slatina 627 00 , 601 590 770

 

                                                                                                                                  V Brně dne 25.1.2019

Pozvánka na sněm ČMMJ OMS Brno - město

 

Vážení členové/členky

OMR OMS Brno město svolává sněm, který se uskuteční 27.2.2019  v Restauraci Orlovna Brno – Tuřany, Rolencova 93,620 00 Brno-Tuřany. Začátek prezentace v 16.30 hodin.

Každý z účastníků sněmu musí být členem OMS Brno město a při prezentaci se prokáže člen. průkazem.

 

PROGRAM SNĚMU:

 

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Volba zapisovatele

4) Volba návrhové komise

5) Volba mandátové komise

6) Zpráva o činnosti OMR Brno město

7) Zprávy předsedů odborných komisí

8) Zpráva předsedy ODR

9) Seznámení s výsledkem jednání SZ 2019

10) Diskuze – host p. Pohl MMB a pan Chalupník SVS Brno

11) Schválení usnesení

12) Závěr

 

Případné informace na tel:  601 590 770,

Tímto Vás srdečně zveme na sněm,věříme v hojnou účast a těšíme se na setkání s Vámi.

 

S pozdravem

                                                           ,, Myslivosti zdar!‘‘

 

 

 

 

 

        Živělová Žaneta                                                                                      Živěla Zdeněk

jednatel OMS Brno - město                                                                  předseda OMS Brno - město

 

 

        

TOPlist