aktualizováno: 24.05.2017 14:19:02 

ČMMJ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BRNO MĚSTO

  SNĚM 2017

          http://omsbrnomesto.wbs.cz/pozvanka_na_snem_internet.doc

   image                      

 

                     ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA

                                    Okresní myslivecký spolek Brno – město

                             Všetičkova 5, 602 00 Brno, tel. spojení: 543210308, 601 590 770

 

                                                                                                                                  V Brně dne 9.5.2017

Pozvánka na sněm ČMMJ OMS Brno - město

 

Vážení členové/členky

OMR OMS Brno město svolává sněm, který se uskuteční 14.6.2017  v Hostinci U Šťávů,  Výhon 1, Brno - Bystrc. Začátek prezentace v 16.30 hodin.

Spojení tramvaj č.1,11, autobus č. 50, 52. Trolejbus č. 30 ,30x zastávka ZOO Brno Bystrc.

Každý z účastníků sněmu musí být členem OMS Brno město a při prezentaci se prokáže člen. průkazem.

 

PROGRAM SNĚMU:

 

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Volba zapisovatele

4) Volba návrhové komise

5) Volba mandátové komise

6) Zpráva o činnosti OMR Brno město

7) Zprávy předsedů odborných komisí

8) Zpráva předsedy ODR

9) Výsledek hospodaření za r. 2016

10) Rozpočet na r. 2017

11) Diskuze k rozpočtu na r. 2017

12) Různé

13) Schválení usnesení

14) Závěr

 

Případné informace na tel: 543 210 308 nebo 601 590 770, 724 948 006.

Tímto Vás srdečně zveme na sněm,věříme v hojnou účast a těšíme se na setkání s Vámi.

 

S pozdravem

                                                           ,, Myslivosti zdar!‘‘

 

 

 

 

 

        Živělová Žaneta                                                                                      Fejfuša Ladislav

jednatel OMS Brno - město                                                                  předseda OMS Brno - město

 

Dne 9.5.2017

TOPlist